Udstyr

Udstyr til konferencetolkningen

I langt de fleste tilfælde er det nødvendigt at bruge udstyr i forbindelse med tolkningen. Det udstyr, der kan komme på tale, er enten et hvisketolkeanlæg eller tolkekabine(r) evt. med tilhørende videokameraer / skærme og projektorer.

I fællesskab finder vi ud af, hvad der vil egne sig bedst til netop dit arrangement, hvorefter du blot overlader det til Dansk Konferencetolkning at sørge for alt det praktiske omkring leje, emballering, transport, opsætning, kontrol, drift og endelig nedtagning af udstyret.

Under selve konferencen stiller vi teknisk personale til rådighed på stedet, så tekniske problemer kan undgås, eller, i givet fald, løses uden unødvendigt tidsspilde.

Alt udstyr er naturligvis miljøcertificeret og opfylder alle gældende normer og standarder.