Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/danskkonferencetolkning.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/danskkonferencetolkning.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5689
Krav - Dansk Konferencetolkning

Krav

Krav nr. 1: Det er et krav, at tolkene er tilknyttet AIIC.

Alle tolke vil så vidt muligt være AIIC-tolke. Skulle det vise sig umuligt at skaffe en sådan til et arrangement, vil leverandøren sikre sig, at den tolk, der skaffes i stedet, som minimum besidder de samme kvalifikationer, som en AIIC-tolk. Hermed forstås, at tolken er uddannet konferencetolk fra en af EMCI (european masters of conference interpretation) anerkendt uddannelsesinstitution og har bred og relevant tolkeerfaring.

Krav nr. 2 (MK):

Ja.

Krav nr. 3: Det er et krav, at tolkene er fuldt fortrolige med både det sprog der tolkes fra og det sprog der tolkes til.

Alle tolke vil naturligvis være fuldt fortrolige med de sprog, de skal tolke til og fra. Dette sikres dels ved at de tolke, der hyres i så vidt omfang som muligt vil være AIIC-tolke, dels ved udelukkende at hyre tolke med de relevante sprog på hhv. A- og B-niveau, samt at de kan dokumentere relevant erfaring. Leverandøren sikrer sig dette ved at udbede sig CV’er fra alle tolke, inden kontrakterne indgås.

Krav nr. 4: Det er et krav, at tolkene har erfaring fra lignende tolkeopgaver.

Så vidt muligt vil leverandøren tilstræbe at finde tolke, som har erfaring fra EU’s institutioner og lokale parlamenter (bl.a. ved at engagere erfarne AIIC-tolke). Leverandøren sikrer sig dette ved at udbede sig CV’er fra alle tolke, inden kontrakterne indgås.

Krav nr. 5: Det er et krav, at tolkene er fuldt fortrolige med EU, herunder institutioner, beslutningsprocesser og terminologi samt har en faglig viden om de emner, der behandles på det pågældende møde.

Alle tolke vil være fuldt fortrolige med EU, institutioner, beslutningsprocesser og terminologi – hvilket leverandøren sikrer sig ved kun at antage tolke med den relevante uddannelsesmæssige baggrund (EMCI). Derudover vil leverandøren udsende alt relevant materiale til tolkene vedrørende de pågældende møder, således at tolkene kan møde velforberedte.

Krav nr. 6: Det er et krav, at tolkene har et indgående kendskab til Folketingets procedurer og funktioner, herunder til udvalgenes arbejdsformer og arbejdsområder – især Europaudvalgets – samt til dansk lovgivning generelt.

Ved at engagere tolke med dansk som enten A- eller B-sprog sikrer leverandøren sig, at alle tolke via deres uddannelse har modtaget undervisning om danske forhold. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, vil leverandøren sammensætte en dokumentmappe med de vigtigste oplysninger og links til informationssøgning til brug for tolkene.

Krav nr. 7: Det er et krav, at tolkene er bekendt med den danske parlamentariske terminologi såvel på dansk som på det sprog, som de tolker til.

Ved at engagere tolke med dansk som enten A- eller B-sprog sikrer leverandøren sig, at alle tolke via deres uddannelse har modtaget undervisning om danske forhold. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, vil leverandøren sammensætte en dokumentmappe med de vigtigste oplysninger og links til informationssøgning til brug for tolkene. Disse tolke vil skulle tolke via relæ til/fra engelsk.

Krav nr. 8: Det er et krav, at tilbudsgiver har ressourcekapacitet til at varetage tolkeopgaverne omfattet af dette udbud.

Tolke arbejder på freelancebasis. For at honorere dette krav bedst muligt, vil leverandøren straks efter tildeling af opgaven, kontakte alle tolke med henblik på at indgå kontrakter vedrørende hensigtserklæringer om så vidt muligt at stå til rådighed – også for opgaver med kort varsel – i den tid kontrakten løber (dvs. i rammekontraktens løbetid).

Krav nr. 9: Det er et krav, at tilbudsgiver har kapacitet til at imødekomme snævre tidsfrister for udbudte opgaver.

Tolke arbejder på freelancebasis. For at honorere dette krav bedst muligt, vil leverandøren straks efter tildeling af opgaven, kontakte alle tolke med henblik på at indgå kontrakter vedrørende hensigtserklæringer om så vidt muligt at stå til rådighed – også for opgaver med kort varsel – i den tid kontrakten løber (dvs. i rammekontraktens løbetid).

Leverandøren vil ved aftalens indgåelse oplyse ordregiver om evt. tidsfrister på visse sprogkombinationer, således at ordregiver kender til diverse tidsmæssige problematikker på forhånd.

Hovedsprogene, dvs. dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk kan dog i langt de fleste tilfælde dækkes med blot en times varsel.

Selv med meget korte tidsfrister, vil leverandøren bestræbe sig på at finde AIIC-tolke til alle tolkninger. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, vil tolken dog som absolut minimum være en uddannet konferencetolk med bred og relevant arbejdserfaring.

Krav nr. 10: Det er et krav, at bestilling og levering af tolkeydelserne foregår stabilt og med mindst mulig gene for Folketinget.

Bestilling af tolkning kan ske pr. telefon eller e-mail døgnet rundt, og tilbagemelding om levering vil finde sted inden for 24 timer (ved akut bestilling inden for en time).

Ændringer i bestilling kan foretages uden beregning indtil en uge inden den dato, hvortil tolken(e) er blevet bestilt. Ændringer kan stadig foretages efter denne frist, men i så fald afholder Folketinget merudgifterne hertil. Ændringer kan dog kun imødekommes inden for de tidsfrister, som vil fremgå af listen over tidsfrister for bestilling af de forskellige sprogkombinationer.

Folketingets kontaktperson: Karen Rosén, tlf.: 26 15 77 07, e-mail: karenrosen@live.dk

Krav nr. 11 (MK): Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver angiver de forespurgte priser på tolkning for hver af de udbudte opgaver.

Priser …

Krav nr. 12: Aftaleperioden løber i 7 måneder fra den 1. januar til den 31. juli 2012 med mulighed for forlængelse i 2 x 3 måneder. Optionerne omhandler afsluttende aktiviteter i forbindelse med det danske EU-formandskab.

Leverandøren stiller sig fuldt ud til rådighed for forlængelse af rammeaftalen i det omfang, Folketinget ønsker det, og på de i rammeaftalen anførte betingelser.